Általános Felhasználási Feltételek

A kereskedő azonosító adatai

1.1 TRAVIS EVENTS SRL . székhely  Bucuresti , sect 2 , str Ivarului 6 . TRAVIS EVENTS SRL – CUI 38119816 / J40/14641/2017

TravisCompany.hu  | info@traviscompany.hu | Tel

A termékek beszerzési módjai.

2.1 A fogyasztó regisztrálhatja megrendeléseit az oldalon, a kívánt termékeket hozzáadva a bevásárlókosárhoz, és a megrendelés teljesítésének lépéseit követve vagy telefonos segítségnyújtással hívhatja a webhely oldalán megjelenő telefonszámot

2.2 Ha a termékeket a bevásárlókosárhoz adták hozzá, a megrendelés teljesítése nélkül ez nem jelent  terméklefoglalást.

2.3 A Fogyasztó által a megrendelést követően azonnal automatikusan beérkezett e-mail tájékoztatási szerepet tölt be, és nem jelenti a megrendelés visszaigazolását. Ez az értesítés elektronikus úton történik, e-mailben automatikusan, és a Szerződés a TRAVIS EVENTS és a Fogyasztó között létrejöttnek minősül, amikor a Fogyasztó megkapta a TRAVIS EVENTS-ből, elektronikus úton és / vagy telefonon a Megrendelést visszaigazoló értesítésről.

2.4 A TRAVIS EVENTS SRL nem árusít háztól-házig termékeket, és ennek eredményeként nincsenek alkalmazottaink, akik az Ön otthonába menne termékeinket  értékesíteni.

A termékek ára. Fizetési módok

3.1 Valamennyi termék ára forintban értendő, az ÁFA-t tartalmazza és a megrendelés időpontjában érvényes. Minden feltüntetett ár Ft-ban értendő. A feltüntetett árak NEM tartalmazzák a szállítási díjat.

3.2 A már akciós termékek más kedvezménnyel nem vonhatók össze.

3.3 Az online fizetések biztonságosak, minden bevitt adat védett. 

Elállási jog

4.1 A 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet kimondja, hogy az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót főszabály szerint megilleti a termék átvételének napjától számított tizennégy napon belül az indokolás nélküli elállás joga.  Az alábbiakban meghatározott rendelkezések csak a “Fogyasztónak” nevezett magánszemélyekre vonatkoznak. Ezek a feltételek nem vonatkoznak jogi személyekre.

4.2 A fogyasztónak jogában áll írásban értesíteni a kereskedőt arról, hogy a vásárlástól indoklás nélkül eláll, a termék átvételétől számított 14 napon belül – kivéve azokat a termékeket, amelyek kereskedelmi kommunikációjában egy másik időszakot említenek – (a futárcégtől kapott átvétel időpontja / a csomag TRAVIS EVENTS SA részére történő elküldésének időpontja). A fogyasztó viseli a termékek visszaküldésével kapcsolatos költségeket. A fogyasztónak a visszaküldési időszak lejárta előtt (14 nap) tájékoztatnia kell a TRAVIS EVENTS-t a visszaküldési döntéséről az alábbi lehetőségek egyikén keresztül:

a) az ITT található elállási űrlap használatával

b) bármely más egyértelmű nyilatkozatot, amelyben kifejezi a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntését.

4.3 A 14 NAPOS HATÁRIDŐ TÚLLÉPÉSE ESETÉN A FOGYASZTÓ ELVESZÍTI A TERMÉK VISSZAKÜLDÉSÉNEK JOGÁT (A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁST).

4.4 A visszaküldési határidő 14 nap (kivéve azon termékek esetében, amelyeknél a kereskedelmi kommunikáció más időszakot említ). A termékek visszaküldése futárral történik (postai küldeményt nem fogadunk el). A szállító cég felveszi a visszaküldeni kívánt terméket a vásárlótól, a vásárló köteles a terméket megfelelő csomagolásban átadni. A termékkel kapott ajándékokat is vissza kell küldenie. A csomagot (beleértve az ajándékokat is) a levélben közölt dokumentumok kíséretében küldjük vissza ; eredeti számla és nyugta, vagy ezen dokumentumok másolata valamint a Visszaküldési űrlap kitöltve.                  A termékek eredeti állapotukban kerülnek visszaküldésre (a terméket a szállítás során a vásárlótól a TRAVIS EVENTS raktárba történő kiszállításig védeni kell. A fogyasztó köteles a visszaküldött termék minden alkatrészét visszaküldeni, ellenkező esetben a TRAVIS EVENTS NEM téríti vissza érték a kérdéses terméknek). A visszaküldött termékek értékének visszaküldésének határideje a csomag TRAVIS EVENTS általi átvételétől számított 14 nap, amennyiben a csomaghoz nem mellékelik az okmánymásolatokat, valamint a termék összes alkotóelemét, úgy a TRAVIS EVENTS NEM vállal felelősséget a pénz visszaküldéséért vagy a reklamált probléma megoldásáért. A visszatérítést elhalaszthatjuk a termékek visszaérkezésének időpontjáig.  A hiányosan visszaküldött termékeket a TRAVIS EVENTS az átvételtől számított 90 napon belül megsemmisíti anélkül, hogy a vásárlóval szemben egyéb kötelezettsége lenne (a termékek értékének visszaküldése vagy a vásárlótól átvett termék visszaküldése).

A fogyasztó az alábbi esetekben kérheti a termékek visszaküldését:

a) A kiszállított termék nem felel meg az oldalon található leírásnak – Fogyasztó kérheti az érték visszaszolgáltatást vagy annak cseréjét;

b) Sérülten szállított termék – Javasoljuk a fogyasztóknak, hogy NE fogadják el a látható sérüléseket mutató csomagokat. A termékek sérülésének igazolására a csomagot lefényképezhetjük és a futárcég megbízottjával közösen jegyzőkönyvet lehet készíteni, melyben a csomag kézbesítéskor megjelölik a csomag állapotát. A termékek elvesztésének vagy károsodásának kockázata teljes egészében Önre száll át, amikor a terméket birtokba veszi. A későbbi követeléseket nem vesszük figyelembe.

c) Hiányzik a termék a csomagból – Ha a fogyasztó nem veszi át az összes megrendelt terméket, köteles jelezni felénk az info@traviscompany.hu címen e-mailben, legfeljebb 72 órán belül a csomag átvétele. A későbbi panaszokat nem veszik figyelembe.

4.5 A TRAVIS EVENTS SRL munkatársai nem mennek el az ügyfél otthonába a termékeket átvenni.

4.6 A fent említett visszaküldési feltételek kizárólag a www.traviscompany.hu weboldalon online megrendelt termékekre vonatkoznak, amelyeket futárszolgálattal történő szállítást követően vett át a fogyasztó.

A fenti visszaküldési politika nem vonatkozik a közvetlenül a Travis Company áruházból vásárolt termékekre; a közvetlenül az üzletből vásárolt termékekre (közvetlen kereskedelem) az adott üzletből történő visszaküldési eljárást alkalmazzák, ahol az értékesítési bizonylatokat kiállították.

A Fogyasztó által felbontott, egészségvédelmi vagy higiéniai okokból vissza nem küldhető zárt termékek szállítása mentesül a szerződéstől való elállás joga alól.

4.7 Melyek a vissza nem térítendő termékek?

Az illetéktelen beavatkozáson átesett, a termék nem megfelelő / helytelen működésének vagy karbantartásának jeleit (karcolások, repedések, mechanikai / áramütések) mutató termékek árát nem térítjük vissza. Ha lehetséges ezeknek a termékeknek a megfelelővé tétele, a vevőt tájékoztatjuk, hogy a kicserélt alkatrészek és a munka/javítás értékét is ő viseli. A kisméretű készülékeket, ha  tesztelte, meg kell tisztítani a visszaküldés elfogadásához.

4.8 Értesítések / Javaslatok termékeinkkel/szolgáltatásainkkal kapcsolatban az ide kattintva, vagy e-mailben az info@traviscompany.hu címre küldhetők.

Megígérjük, hogy értesítésére legfeljebb 2 munkanapon belül válaszolunk. Minden értesítése/javaslata nagyon fontos számunkra, és minden alkalommal megteszünk minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy békés úton megoldjuk azokat.

GARANCIÁK

Az alábbiakban meghatározott rendelkezések KIZÁRÓLAG az alábbiakban „Fogyasztók” néven említett  személyekre vonatkoznak. Ezek a feltételek nem vonatkoznak jogi személyekre.

A garancia nyújtásával kapcsolatos információkért kattintson IDE.

  A véletlen eset

5.1 A TRAVIS EVENTS SRL nem vállal felelősséget a nem megfelelő időben történő teljesítésért és/vagy a rá háruló kötelezettségek nem megfelelő végrehajtásáért, ha azt véletlen esemény okozta. Véletlen esemény minden külső esemény, amely előre nem látható és feltétlenül elkerülhetetlen, olyan esemény, amelyet a TRAVIS EVENTS SRL nem tud előre látni vagy megakadályozni.

Tájékoztatás az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

5.2 A fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás érdekében az elektromos és elektronikus berendezéseket használók kötelesek betartani a rendelet alábbi rendelkezéseit:

Ne dobja ki az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait a háztartási hulladékkal együtt;

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait csak az erre a célra kialakított gyűjtőhelyekre és központokba szállítani.

A webhely hibás működése

5.4 Az ezen az oldalon található információk csak tájékoztató jellegűek. Az információkat a TRAVIS EVENTS szolgáltatja, és annak ellenére, hogy igyekszünk naprakész és helyes információkat közzétenni, nem vállalunk garanciát és nem vállalunk felelősséget a következőkért: pontosság, megbízhatóság, integritás, kompatibilitás vagy elérhetőség és online funkcionalitás. A webhely a következők tekintetében: tartalom, információ, termékek, szolgáltatások vagy grafika. Ezért az ilyen információkon alapuló bizalmi cselekményeket a felhasználó vállalja. A TRAVIS EVENTS fenntartja a jogot, hogy technikai, karbantartási és karbantartási okokból weboldalakat deaktiváljon és az online áruház tevékenységét megszakítsa. Minden erőfeszítésünk ellenére előfordulhat, hogy a katalógusunkban szereplő termékek egy része nem a megfelelő árat jeleníti meg. Ha egy tétel hibás áron kerül eladásra, a lehető legteljesebb mértékben megteszünk, hogy előzetesen felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy tájékoztatást adjunk a szállítási folyamatról, vagy ha szükséges, töröljük a megrendelését. értesíteni kell.

Ugyanakkor nem vállalunk felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett veszteségért vagy kárért, amely az oldal használatának és funkcionalitásának következményeként merül fel, vagy azzal kapcsolatos. Ezen túlmenően, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig mi (beleértve a leányvállalatokat, leányvállalatokat, partnereket, ügynököket, igazgatókat és alkalmazottakat) nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért (ideértve, de nem kizárólagosan: pénzvesztést, jó hírnév-, nyereségvesztést, vagy egyéb immateriális veszteségek, vagy bármilyen különleges, közvetett károk), amelyek közvetlenül vagy közvetve az alábbiakból erednek:

-Weboldalainkkal és/vagy szolgáltatásainkkal való visszaélés.

-Megjelenített árak, szállítási vagy egyéb szolgáltatások.

-Oldalaink késése vagy megszakítása;

-Vírusok vagy más rosszindulatú programok, amelyeket az oldalunk elérése vagy csatlakozása révén szereztek meg.

-Hibák, hibák vagy bármilyen pontatlanság szolgáltatásainkban, információinkban vagy termékeinkben.

-A hardvereszköz károsodása bármely szolgáltatásunk használatából eredően.

-Tartalom, harmadik felek tevékenysége.

AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS JELLEMZŐI

Az Oldal használatával és az Oldalon leadott Megrendeléssel a Vevő elfogadja a távközlési formát, amelyen keresztül az Eladó tevékenységét végzi.

A Termékek leírására használt összes elem nem jelent szerződéses kötelezettséget az Eladó részéről, ezeket kizárólag bemutatóként és tájékoztatásként használja fel. Emiatt kérjük, hogy a Megrendelés feladása előtt alaposan ellenőrizze a Termék tulajdonságait, ahogyan az az Oldalon megjelenik.

A TRAVIS EVENTS mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az Oldalon közzétett adatok és információk helyességét és teljességét, beleértve a Termékek leírását, valamint a feltüntetett árakat. Az oldalt használó személyek azonban tájékoztatást kapnak a hibák lehetőségéről. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a hiba egy Megrendelést érintett, a TRAVIS EVENTS a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja az Ügyfelet a Megrendelés visszaigazolásáról, esetleg törléséről. .

Bármilyen promóciós kampányban értékesítésre kerülő termékekre is vonatkoznak az adott kampányra vagy promócióra vonatkozó, előzetesen bejelentett feltételek . Kérjük, hogy az ügyfelek olvassák el az adott kampányra vagy promócióra vonatkozó feltételeket, mielőtt megrendelik azokat a termékeket, amelyek az adott kampány vagy promóció részét képezik.

Indokolt okok miatt (például a Termékek készlethiánya) az Eladó fenntartja a jogot a Megrendelésben szereplő Termékek típusának vagy mennyiségének megváltoztatására. Ilyen helyzetben a Vásárló haladéktalanul értesítést kap a változásról, és jogában áll elfogadni azt vagy visszautasítani. Ha a megrendelés törlésre kerül  az esetleg beérkezett összeg  vissza lesz utalva a vásárló részére,  anélkül, hogy az Eladót felelősség terhelné a Vevőt ért kellemetlenségért.

Tájékoztatjuk a webhely felhasználóit, hogy a Termékek online vásárlásakor  fontos szem előtt tartani, hogy a Termékek színe, mérete és formája eltérhet a ténylegestől, de nem kizárólagosan. A Termékek méreteit illetően kérjük az Oldal felhasználóit, hogy az egyes Termékekhez mellékelt specifikációkat/leírásokat ellenőrizzék.

Az oldalhoz való hozzáférés a felhasználó saját kockázatára történik, a TRAVIS EVENTS semmilyen módon nem vállal felelősséget az oldal elérése vagy a Megrendelés leadása/teljesítése, illetve az ezen az oldalon található adatok és információk bármilyen felhasználásából eredő közvetlen vagy közvetett károkért.

Visszaküldési nyilatkozat – : https://traviscompany.hu/visszakuldes/